Posted on Jun 29, 2020

Harga Emas Malaysia

Kes covid dah melepasi 10 juta orang, harga emas pula terus meningkat hampir 1800/oz, paling tinggi sejak 2011. Boleh dikatakan pada 2020, harga emas berkadar lansung dengan kes covid, sejak awal lagi, harga emas terus meningkat sejajar dengan meningkatnya corona virus - hrgms
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.